Ambonees

Ambonees
{{Ambonees}}{{/term}}
〈bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord〉 AmboineseMoluccan

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”